Plan pracy koła


W tej zakładce prezentujemy najważniejsze kwestie i prace do wykonania przez członków koła w zakresie gospodarowania stanicą, akwenem i jego obrzeżami przy stawie w Biadkach.

W 2017 roku prace rozpoczniemy po ustatkowaniu się pogody umożliwiającej ich wykonanie. ( około połowy kwietnia )

Co chcemy zrobić:

1  Rozpoczniemy od prac porządkowych wokół stawu i stanicy.

2. Dalsze prace związane z wykonaniem drogi przejazdowej wzdłuż stawu III w Biadkach. 

- wykonanie prac niwelacyjnych a następnie utwardzenie drogi,

- utwardzenie terenu na wprost wykonanego mostku pod parking samochodowy.

- koszenie trawy wokół stawu.

- nawiezienie gruzu na podwyższenie północnego brzegu i utworzenie nowych stanowisk wędkarskich,

Jeżeli chodzi o wykonanie prac ręcznych liczymy na pomoc większości członków koła, każdy członek czujący się na siłach powinien podjąć zaproponowaną przez Zarząd pracę. Zebranie Członków ustaliło, że każdy członek koła  w wieku do 65 lat powinien przepracować 3 godziny.

 Organizacja otwartych zawodów:

1. 01.06.2017 - Festyn Wędkarski dla dzieci, wspólnie z krotoszyńskimi kołami ( niezrzeszonych w PZW)

2. 25.06.2017 - Memoriał M.Śniatały i A.Żelaznego

Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez inne koła (na zaproszenia)

1. - Puchar Burmistrza Krotoszyna,

2. - Puchar Dzięczyny

3. - Puchar Miejsiej Górki

4. - Memoriał M.Juńskiego i J.Jędrkowiaka

5. - Puchar Burmistrza Dzięczyny

6. - Puchar Starosty Krotoszyna

Terminarz w/w zawodów jest w opracowaniu organizatorów i pojawi się w lutym)

..............................................................................................................................................

PLAN PRACY KOŁA NA 2018 r. 

1. Współpraca z kołami ościennymi i Zarządem Okręgu Kalisz.

2. Uczestnictwo w pracach na rzecz koła w wymiarze ustalonym przez Walne Zebranie Członków t.j.  

    godziny i terminach ustalonych przez Zarząd Koła. Zakes prac ustali Zarząd w terminie do końca marca

    2018 r.

3. Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Zarząd Koła oraz imprezach na zaproszenia innych

    kół.

4. Obowiązkowe uczestnictwo Członków Zarządu w Zebraniach Plenarnych, pozostałe osoby funkcyjne po

    zawiadomieniu o konieczności udziału w zebraniu.

5. Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego 2018 w Kole Kolejarz Krotoszyn:

    * organizacja zawodów otwierających sezon "Puchar Prezesa w dniu 22.04.2018 - Biadki III,

    * w dniu 13.05.2018 organizacja zawodów o Puchar Gospodarza Koła - Biadki III

    * organizacja Mistrzostw Koła w dniu 20.05.2018 - Biadki I,

    * współpraca z innymi kołami w organizacji Dnia Dziecka,

    * przygotowanie i organizacja otwartych zawodów spławikowych tj. Memoriału M.Śniatały i A.Żelaznego

       w dniu 24.06.2018 - Błonie,

    * przygotowanie i organizacja obchodów jubileuszu 35-lecia powstania Koła Kolejarz Krotoszyn w dniu

       23.09.2018 r. w Biadkacc I. W zawodach uczestniczą zaproszone pary reprezentujące poszczególne

       koła oraz chętni z naszego koła,

    * organizacja zawodów kończących sezon w dniu 21.10.2018 - Biadki III.

6. Reprezentowanie naszego koła na arenie okręgowej;

    * udział reprezentanta w Pucharze Wieczorka - 15.04.2018 - Ostrów Piaski,

    * udział w SMO-2018 w dniach 2-3 czerwca 2018 w Kaliszu Szałe,

     * udział w Pucharze Prezesa Okręgu, zawody parami w dniu 5.08.2018,

     * udział w Pucharze Zemskiego i Owczarczaka w dniu 14.10.2018 - Ostrów Piaski,

     * Koło dofinansuje występy naszych przedstawicieli w zawodach cyklu SMO-2018/2019.

7. W listopadzie rozpocząć przygotowania do Zebrania Sprawozdawczego za 2018 r.

     - ocena pracy Zarządu Koła,

     - ocena pracy Komisji Rewizyjnej,

     - ocena pracy Kapitana Sportowego i Gospodarza Koła,

     - przedstawienie realizacji planu pracy oraz sytuacji finansowej koła.

8.  Dbanie o powierzony majątek PZW.

9.  Prowadzenie promocji koła w internecie i ciągła aktualizacja naszej strony internetowej.