Składki


     OPŁATY PZW NA 2018 r.

* składka członkowska - 86,0 PLN                                                                                                        

* składka ulgowa 50% - 43,0                                                                                    

* składka ulgowa 75% - 22,0                                 

* składka okręgowa - 124,-

* ulgowa - 74,- ( odznaczeni i srebrną odznaką PZW, młodzież w wieku 16 - 24 lat, 

   młodzież ucząca się do 24 lat, żołnierze służby zasadniczej, członkowie którzy ukończyli 75 lat) 

* członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW - 62,- 

* odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami zwolnieni są skł okręgowej                                                

*  uczestnik - 23,-

Członkowie PZW powyżej 75 lat są zwolnieni z wnoszenia opłaty - wpis Skarbnika Koła

* wpisowe członka zwykłego - 25,-
* wpisowe członka uczestnika - 12,-
* legitymacja - 5,- (młodzież do lat 16 jest zwolniona z opłaty za legitymację)
* opłata egzaminacyjna: młodzież do 16 lat jest zwolniona, pozostali - 20,-
* składka okresowa dla członka PZW za 1 dzień - 25,- , 40,- za 2 dni i 70,- za 3 dni
* składka dla niezrzeszonych i cudzoziemców: za 1 dzień - 40,- całoroczna: 370,-

Opłaty okresowe mogą być wnoszone pod adresem: www.pzw.org.pl/24/ - e-zezwolenia    lub  przekazem pocztowym na konto Okręgu PZW w Ostrowie. 

( konto 34 1090 1160 0000 0000 1600 9528, BZ WBK )

TERMINARZ ZBIERANIA OPŁAT WĘDKARSKICH na 2018 r. przez Skarbnika Koła Kolejarz-Krotoszyn: (Sekretariat Koła przy ul. Sportowej 2 ( popularny Relaks )
29 styczeń
12 i 26 luty
12 i 26 marca
9, 16, 23 i 30 kwietnia


Składki można opłacać w godzinach 17:30 - 18:00.

Wędkarze, którzy nie złożyli jeszcze kwestionariusza-ankiety wędkarza, zobowiązani są do jego wypełnienia i przekazania skarbnikowi koła przy wnoszeniu opłat. Kwestionariusz znajduje się na stronie PZW w aktualnościach. Można go wydrukować i wypełnić sobie wcześniej w domu.

.................................................................................................................................................


WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ W 2018 ROKU

 

LpTreśćWysokość kwotowa
w złotych
1.Składka członkowska86,-
2.Składka członkowska ulgowa 50%
1)  młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3)  mężczyźni od 65 roku życia
4)  kobiety od 60 roku życia
43,-
3.Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
22,-
4.Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW

25,-
12,-
5.Legitymacja członkowska5,-

Uwaga: 1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.  


ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ  
1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50%  zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.