Plan pracy koła


W tej zakładce prezentujemy najważniejsze kwestie i prace do wykonania przez członków koła w zakresie gospodarowania stanicą, akwenem i jego obrzeżami przy stawie w Biadkach.

W 2017 roku prace rozpoczniemy po ustatkowaniu się pogody umożliwiającej ich wykonanie. ( około połowy kwietnia )

Co chcemy zrobić:

1  Rozpoczniemy od prac porządkowych wokół stawu i stanicy.

2. Dalsze prace związane z wykonaniem drogi przejazdowej wzdłuż stawu III w Biadkach. 

- wykonanie prac niwelacyjnych a następnie utwardzenie drogi,

- utwardzenie terenu na wprost wykonanego mostku pod parking samochodowy.

- koszenie trawy wokół stawu.

- nawiezienie gruzu na podwyższenie północnego brzegu i utworzenie nowych stanowisk wędkarskich,

Jeżeli chodzi o wykonanie prac ręcznych liczymy na pomoc większości członków koła, każdy członek czujący się na siłach powinien podjąć zaproponowaną przez Zarząd pracę. Zebranie Członków ustaliło, że każdy członek koła  w wieku do 65 lat powinien przepracować 3 godziny.

 Organizacja otwartych zawodów:

1. 01.06.2017 - Festyn Wędkarski dla dzieci, wspólnie z krotoszyńskimi kołami ( niezrzeszonych w PZW)

2. 25.06.2017 - Memoriał M.Śniatały i A.Żelaznego

Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez inne koła (na zaproszenia)

1. - Puchar Burmistrza Krotoszyna,

2. - Puchar Dzięczyny

3. - Puchar Miejsiej Górki

4. - Memoriał M.Juńskiego i J.Jędrkowiaka

5. - Puchar Burmistrza Dzięczyny

6. - Puchar Starosty Krotoszyna

Terminarz w/w zawodów jest w opracowaniu organizatorów i pojawi się w lutym)